Kompletní sledování vozidel

Jindřich Pavlů 10.12.2018

Obrací se na nás zákazníci, kteří mají potřebu při sledování vozidel monitorovat vozidlo včetně ložné plochy.

Příkladem takové instalace je vozidlo Renault Kerax 480, vybavené dvěma sklápěnými vanami,

kde mezi vanami je umístěna hydraulická ruka. Zařízení Gcom je na vozidle

připojeno na FMS vozidla a tachograf, z canu čteme všechny dostupné údaje

a vyhodnocujeme jízdní styl řidiče. Podařilo se nám snížit spotřebu vozidla o 4-5l/100 km,

tato úspora dělá při nájezdu 200 – 400 km za den celkem cca 10 – 20 l nafty.

Dále stahujeme na dálku tachograf a kartu řidiče. Nádrž o objemu 600 l je vybavena jednou

sondou CAP4. Ztráty nafty se oznamují automaticky dispečerům prostřednictvím SMS a hlášením

na webu RMC. Práce hydraulické ruky je monitorována pomocí náklonoměru, rozlišujeme tedy

stav zapnutí hydraulické ruky a stav, kdy se ruka skutečně pohybuje. Spotřeba

pro hydraulickou ruku je pouze 2,3 l/hod, přičemž před instalací systému posádka

psala na hydraulickou ruku 5 l/hod. Sklápění obou van je monitorováno

tlakovými čidly a náklonoměry. Z hydralického tlaku ve válci je možné poznat, sklápí-li

se plná vany či nikoliv.

Podobné články