Nákladní vozidla

Přehled provozních parametrů nákladního vozidla, které je možné sledovat pomocí RMC systému.

GPS sledování a monitoring provozu nákladních vozidel

RMC systém přináší kompletně vybavené dispečerské webové prostředí pro GPS monitoring provozu nákladních vozidel.

Systém pro GPS sledování a monitoring nákladních vozidel umožňuje plánovat, řídit a kontrolovat hospodaření a efektivitu celého vozového parku v reálném čase a minimalizuje rizika krádeže PHM.

S RMC systémem ušetřete až 30 % nákladů z provozu vašeho nákladního vozového parku tím, že:

 • nastavíte transparentní systém s nakládáním s pohonnými hmotami,
 • snížíte počet ujetých kilometrů optimalizací jízdní trasy,
 • snížíte opotřebení Vašich vozidel,
 • snížíte administrativní zátěž na celý vozový park,
 • zvýšíte přepravní výkon a efektivitu vozidel hodnocením jízdního stylu řidiče.

RMC je velice uživatelsky přátelský systém, který integruje dopravce s přepravcem, dispečery s řidiči, místo nakládky s místem vykládky atd.

Jedinečnost RMC systému pro nákladní automobily spočívá v kompletním přehledu jízdních stylů řidičů a v porovnání dat o spotřebě paliva z FMS (Fleet Management Systém) a z kapacitní sondy CAP04.

RMC systém na základě vyhodnocených provozních parametrů a jízdního stylu poskytuje účinný nástroj pro zavedení transparentního motivačního systému pro každého řidiče a dává odpovědi na otázky, v jaké jízdní dovednosti by se měl řidič zlepšit?

Správa vozového parku nákladních vozidel je hlavním článkem různých odvětví průmyslu a nákladní vozidla patří k prvkům, které vyžadují vysoké náklady na provoz. Proto je důležité mít náklady pod kontrolou a pořídit si gps monitoring provozu nákladních vozidel.

GPS sledování a monitoring nákladních vozidel pomáhá efektivně snížit náklady za provoz a zvyšovat tak produktivitu samotné přepravy. Kromě kontroly pohybu vozidla a činnosti lidského faktoru, hlídá také spotřebu paliva, krádeže a podvodné jednání.

Výhody RMC pro nákladní vozidla

 • 24/7 nepřetržitý dohled nad vozovým parkem a sledování nákladních automobilů.
 • Okamžitý přehled o zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru, odpojení či připojení návěsu.
 • Možnost lokalizace v reálném čase.
 • Možnost on-line řízení a kontrola přeprav.
 • Spolupráce s navigací Sygic Truck 3D při vyhledávání trasy.
 • Zadávání zakázek na dálku pomocí systému Hello D.
 • Umožňuje sledovat stav zakázek a postup jejich realizace.
 • Import dat z tankovacích karet.
 • Vypočet cestovních náhrad.
 • Elektronická stazka (puťovka).
 • Libovolná konfigurace parametrů.
 • Libovolné nastavení výkazů knihy jízd a tras.
 • Možnost trasování dle historie.
 • Zobrazení a sledování vybraných nákladních aut na jedné mapě.
 • Nastavení alarmů při překročení hraničních hodnot (např. teplota motoru, krádež PHM apod.)
 • Nastavení pravidelného servisu nákladního automobilu.
 • Možnost identifikace řidiče bezkontaktním identifikačním čipem.
 • Šichtování řidičů nákladní dopravy.
 • Zvýšení bezpečnosti proti krádeži vozidla.
 • Přesné měření PHM sondou CAP04 (aktuální stav, tankování, spotřeba, úbytky).
 • Možnost rozlišení práce jednotlivých skupin (např. nakládka, vyklápění, práce hydraulické ruky).
 • Zvýšená kontrola nad efektivnosti práce zaměstnanců.
 • Výstup ze systému do kabiny řidiče – vydávání pokynů pro hospodárný způsob řízení.
 • Stahování údajů z digitálního tachografu.
 • Stahování údajů z karty řidiče.