Popis RMC

Schéma sledovacího systému RMC. Jednotlivé komponenty systému a jejich vzájemné propojení.

Nasazení zařízení Gcom a zobrazení dat systémem RMC umožňuje na Internetu kontrolovat provoz monitorovaného stroje a dohlížet nad prací řidiče-obsluhy-posádky.

Konstrukce zařízení Gcom umožňuje konfigurovat zařízení vždy tak, aby vyhovělo požadavkům na měřené parametry a způsob nasazení – využití.

Používání zařízení přináší úspory do spotřeby PHM, zvyšuje produktivitu práce, prodlužuje životnost stroje, kontroluje neoprávněná použití stroje, hlídá stroj v době odstávky.

Systém automaticky vytváří podle nastavení požadovaného uživatelem denní přehledy, měsíční přehledy a přehledy za nastavené období a tato data je možné exportovat do účetních systémů.

Jedná se o sofistikovaný systém dálkového monitoringu strojů a vozidel, který je založen na sběru a vyhodnocení provozních parametrů z datové sběrnice CAN (stavební stroje), FMS brány (nákladní vozidla), OBD brány (osobní vozidla), GPS modulu, kapacitní palivové sondy CAP04 umístěné v nádrži stroje a dalších doprovodných snímačů skrytě umístěnou jednotkou Gcom.

Ukázka sumačních tabulek a mapových podkladů