Hodnocení jízdního stylu

Logo společnosti Partner mb s.r.o. – přístroje pro dopravu a stavebnictví. Fotografie řidiče v kabině nákladního automobilu.

Provozujeme nejpodrobnější vyhodnocení!

RMC systém ve vyhodnocení stylu řízení řidiče vyhodnocuje více než 150 provozních parametrů.

Co neměříme, není možné řídit – rozhodování na základě faktů.

Přehledné využití dat z CAN/FMS vozidla a kapacitní palivové sondy CAP04.

Jednoduchá cesta ke snížení nákladů/zvýšení zisku.

Porovnání dosažených výsledků v seznamu řidičů nebo vozidel.

Okamžité vyhodnocení stylu řízení řidiče.

Vyhodnocení v podobě 2D a 3D histogramů.

Vyhodnocení úplné otáčkové charakteristiky motoru.

Transparentní motivační systém – rozvoj a změna chování řidičů.

Přenost výsledků hodnocení do systému Hello D. Řidič je informán průběžně, jak řidí vozidlo.

Spolupráce s firmou CE SOLUTIONS, s.r.o. v rámci programu „ECODrive – Hospodárně a bezpečně na silnici“ . Možnost vyškolení vlastního lektorského týmu a školení řidičů.

Uvědomělý řidič dokáže pomocí vyhodnocení stylu řízení řidiče snižit spotřebu phm o 3 l/100 km.

Při proběhu 140 000 km/rok představuje úspora 120 000 Kč za rok.

 

Některé hodnocené parametry
Rychlost Volný dojed Řazení
Spotřeba paliva Tempomat Setrvačnost
Hmotnost Volnoběžka Provozní brzda
Hospodárná jízda Předvídavost Retardér
Stabilita akceleračního pedálu Akcelerace Motorová brzda
Volnoběh Charakteristiky motoru PTO

.

Driving style – hodnocení stálé rychlosti

Graf vyhodnocení jízdního stylu řidiče a stálé rychlosti vozidla.

.

Driving style – 3D histogram – otáčky, poloha plynu,vzdálenost (km)

Histogram sledování vozidla a jízdního stylu řidiče. Záznam polohy plynového pedálu a otáček motoru..

Driving style – 2D histogram – otáčky, doba běhu motoru (%)

Histogram sledování vozidla a jízdního stylu řidiče. Zobrazení doby běhu motoru a rychlosti vozidla.