Zemědělské stroje

Přehled provozních parametrů zemědělských strojů, které je možné sledovat pomocí RMC systému.

RMC systém nabízí řešení pro monitorování provozu zemědělských strojů a zemědělské techniky. Systém umožňuje sledovat potřebné provozní parametry motoru a provozní parametry pracovních příslušenství zemědělských strojů a dále minimalizuje rizika krádeže PHM.

Po nainstalovaní dálkového monitoringu máte celkový přehled o spotřebě paliva při různých pracovních režimech, vytíženosti, práci obsluhy a výměře obhospodařené půdy.

Můžete na dálku kontrolovat, zda vše probíhá podle plánu.

Zemědělské stroje pracují v těžkém terénu, kde se projevuje jedinečnost RMC systému, která spočívá v přesném měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Sonda CAP04 měří jak náklon tak i akceleraci celého stroje. Dále je sonda opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 °C.

Ušetřete dle zkušenosti našich zákazníků až 31% nákladů z provozu vašeho strojového parku tím, že zavede RMC systém ve Vaší firmě a dožeňte tak konkurenci, která již tento systém využívá.

Výhody RMC pro zemědělské stroje

 • 24/7 nepřetržitý dohled nad zemědělskými stroji a technikou.
 • Možnost lokalizace v reálném čase.
 • Libovolná konfigurace parametrů.
 • Libovolné nastavení výkazů knihy jízd a práce.
 • Možnost trasování dle historie.
 • Zobrazení a sledování vybraných zemědělských strojů na jedné mapě.
 • Nastavení alarmů při překročení hraničních hodnot (např. teplota motoru, krádež PHM apod.).
 • Nastavení pravidelného servisu zemědělských strojů.
 • Možnost identifikace řidiče stroje bezkontaktním identifikačním čipem.
 • Šichtování řidičů.
 • Zvýšení bezpečnosti proti krádeži stroje.
 • Přesné měření PHM sondou CAP04 (aktuální stav, tankování, spotřeba, úbytky).
 • Možnost rozlišení práce jednotlivých skupin (např. nakládka, vyklápění, postřik, osev …).
 • Zvýšená kontrola nad efektivnosti práce zaměstnanců.