Mobilní jednotka

Hlavní výhody mobilní jednotky:

 • Snadná instalace do 12/24V zásuvky v kabině
 • Rychlá a jednoduchá výměna mezi stroji/vozidly
 • Kontrola dodavatelů
 • Přehled strojů a vozidel při pronájmu
 • Informace o práci strojníka v pronajatém stroji
 • Okamžitý přehled kompletního vozového parku
 • Automatická generace knihy jízd, knihy práce, tankování apod.
 • Evidence o provozu vozidla za dané období
 • Import dat z tankovacích karet
 • GPS trasování podle historie jízd

GPS SLEDOVÁNÍ A MONITORING PROVOZU STAVEBMÍCH A PRŮMYSLOVÝCH STROJŮ A VOZIDEL

 • Možnost lokalizace v reálném čase.
 • Libovolná konfigurace parametrů.
 • Libovolné nastavení výkazů knihy jízd a práce.
 • Možnost trasování dle historie.
 • Zobrazení a sledování vybraných stavebních strojů na jedné mapě.
 • Import dat z tankovacích karet.
 • Monitoring stavebních strojů – možnost rozlišení práce jednotlivých skupin (např. přední lopata, zadní lopata, jeřábování, pokládka, čerpání, vysávání, práce kompresoru, práce vrtné soupravy, míchání a vykládka, počet sklopů).
 • Zvýšená kontrola nad efektivností práce zaměstnanců (např. zbytečné volnoběhy, odstávky).
 • Dálková indikace výkonů stroje, hlášenky výkonů, …

 

Kniha práce stroje – ukázka dat

 

Záznam systému RMC z jízdy