GPS sledování a monitoring nákladních vozidel

GPS sledování nákladních vozidel obsahuje mnoho provozních parametrů.

GPS sledování nákladních vozidel

RMC systém přináší kompletně vybavené dispečerské webové prostředí pro GPS sledování nákladních vozidel.

Systém pro GPS monitoring nákladních vozidel umožňuje plánovat, řídit a kontrolovat hospodaření a efektivitu celého vozového parku v reálném čase a minimalizuje rizika krádeže PHM.

RMC systém ušetří až 30 % nákladů z provozu vašeho nákladního vozového parku tím, že:

 • nastavíte transparentní systém s nakládáním s pohonnými hmotami,
 • snížíte počet ujetých kilometrů optimalizací jízdní trasy,
 • snížíte opotřebení Vašich vozidel, zavedením kontroly jízdního stylu
 • snížíte administrativní zátěž na celý vozový park,
 • zvýšíte přepravní výkon a efektivitu vozidel hodnocením jízdního stylu řidiče.

RMC systém je přátelský systém, který integruje dopravce s přepravcem, dispečery s řidiči, místo nakládky s místem vykládky atd. Jedinečnost RMC systému pro nákladní automobily spočívá v kompletním přehledu jízdních stylů řidičů a v porovnání dat o spotřebě paliva z FMS (Fleet Management Systém) a z kapacitní sondy CAP04.

GPS monitoring nákladních vozidel na základě vyhodnocených provozních parametrů a jízdního stylu poskytuje účinný nástroj pro zavedení transparentního motivačního systému pro každého řidiče a dává odpovědi na otázky, v jaké jízdní dovednosti by se měl řidič zlepšit?

Správa vozového parku nákladních vozidel je hlavním článkem různých odvětví průmyslu a nákladní vozidla patří k prvkům, které vyžadují vysoké náklady na provoz. Proto je důležité mít náklady pod kontrolou a pořídit si gps sledování nákladních vozidel.

GPS sledování aut pomáhá efektivně snížit náklady za provoz a zvyšovat tak produktivitu samotné přepravy. Kromě kontroly pohybu vozidla a činnosti lidského faktoru, hlídá také spotřebu paliva, krádeže a podvodné jednání.

Výhody systému GPS sledování nákladních vozidel

 • 24/7 nepřetržitý dohled nad vozovým parkem a sledování nákladních automobilů.
 • Okamžitý přehled o zatížení náprav, teplotě v přepravním prostoru, odpojení či připojení návěsu, idetifikace návěsu.
 • Možnost lokalizace v reálném čase.
 • Možnost on-line řízení a kontrola přeprav.
 • Spolupráce s navigací Sygic Truck 3D při vyhledávání trasy.
 • Zadávání zakázek na dálku pomocí systému Hello D.
 • Systém pro sledování stav zakázek a postup jejich realizace.
 • Import dat z tankovacích karet.
 • RMC systém vypočítává cestovní náhrady.
 • Elektronická stazka (puťovka).
 • Libovolná konfigurace parametrů.
 • Libovolné nastavení výkazů knihy jízd a tras.
 • Monitoring vozidel umožňuje trasování dle historie.
 • Zobrazení a sledování vybraných nákladních aut na jedné mapě.
 • Nastavení alarmů při překročení hraničních hodnot (např. teplota motoru, krádež PHM apod.)
 • Nastavení pravidelného servisu nákladního automobilu.
 • Možnost identifikace řidiče bezkontaktním identifikačním čipem.
 • Šichtování řidičů nákladní dopravy.
 • Zvýšení bezpečnosti proti krádeži vozidla.
 • Přesné měření PHM sondou CAP04 (aktuální stav, tankování, spotřeba, úbytky).
 • Možnost rozlišení práce jednotlivých skupin (např. nakládka, vyklápění, práce hydraulické ruky).
 • Zvýšená kontrola nad efektivnosti práce zaměstnanců.
 • Výstup ze systému sledování kamionů do kabiny řidiče – vydávání pokynů pro hospodárný způsob řízení.
 • Stahování údajů z digitálního tachografu.
 • Stahování údajů z karty řidiče.