Vyhodnocení řidiče

  • Okamžité hodnocení hospodárnosti jízdy řidiče – snížení spotřeby cca o 2,1 l/100 km na flotilu.
  • Snížení nákladů na servisní činnost o 35%.
  • Poskytuje přehled doby odpočinku podle nařízení č. 561 (AETR).
  • Zobrazení hodnocení v terminálu řidiče – Aplikace HelloD.
  • Motivační program, kde řidič má přístup ke své tabulce jízd a celkovému peněžnímu hodnocení (prémie).

 

 

Hodnocení jízdního stylu řidiče

 

Jednoduchý a přehledný systém zaměřený na jízdní styl řidičů.

 

RMC systém je tvořivý = sestavení měřených parametrů podle Vás.

 

Možnost vytvoření motivačního programu pro řidiče (odměny).

 

 

 

UKÁZKA PŘEHLEDOVÉ TABULKY – Sledovat můžete jak 4 parametry, tak i 20 parametrů.

 

 

UKÁZKA PŘEHLEDU V GRAFU – Porovnání flotily pomocí histogramů, zde porovnání Doby běhu motoru.

Histogram sledování vozidla a jízdního stylu řidiče. Zobrazení doby běhu motoru a rychlosti vozidla.

 

 

UKÁZKA HODNOCENÍ V 3D GRAFU – Spotřeba paliva vozidla závislá na otáčkách a sešlápnutém pedálu.

 


 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.