Komunální technika

Sledování komunální techniky nabízí komplexní řešení pro kontrolu provozu flotily. Systém umožňuje sledovat potřebné provozní parametry motoru, nástavbových příslušenství a dále minimalizuje rizika krádeže PHM.

Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme dnes univerzální RMC systém pro monitorování provozu strojů komunální techniky, který lze nainstalovat téměř na jakýkoliv stroj od jakéhokoliv výrobce.

Po nainstalovaní dálkového monitoringu máte celkový přehled o spotřebě paliva při různých pracovních režimech, vytíženosti a práci obsluhy strojů.

RMC systém umožňuje kontrolovat, zda komunální práce probíhají podle stanoveného plánu, potvrzuje provedené výkony.  Data jsou uloženy na serveru až 2 roky zpětně, tím máte možnost doložit, zda komunální práce v daném termíny byly provedeny.

Jedinečnost RMC systému spočívá v přesném měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Sonda CAP04 měří jak náklon tak i akceleraci celého stroje,  čímž se rektifikuje měření objemu paliva v rozmezí 0,2 – 1 %. Dále je sonda opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 °C.

Ušetřete dle zkušenosti našich zákazníků až 35% nákladů z provozu vašeho strojového parku tím, že zavede RMC systém ve Vaší firmě a dožeňte tak konkurenci, která již tento systém využívá.

.Přehled provozních parametrů komunální techniky, které je možné sledovat pomocí RMC systému.

Výhody RMC pro sledování komunální techniky

 • 24/7 nepřetržitý dohled nad strojovým parkem a sledování strojové techniky.
 • Možnost lokalizace v reálném čase.
 • Libovolná konfigurace parametrů.
 • Libovolné nastavení výkazů knihy jízd a práce.
 • Možnost trasování dle historie.
 • Zobrazení a sledování vybraných strojů na jedné mapě.
 • Nastavení alarmů při překročení hraničních hodnot (např. prostoje, teplota motoru, krádež PHM apod.)
 • Nastavení pravidelného servisu komunální techniky dle motohodin.
 • Možnost identifikace obsluhy bezkontaktním identifikačním čipem.
 • Zvýšení bezpečnosti proti krádeži stroje.
 • Přesné měření PHM sondou CAP04 (aktuální stav, tankování, spotřeba, úbytky).
 • Import dat z tankovacích karet.
 • Monitoring činnosti nástavbových činností (posyp – plužení = zimní údržba, popelnice, čištění, vysávání, kropení, sekání, práce kompresoru, přední lopata, zadní lopata …)
 • Systém pro monitoring zimní údržby.
 • Zvýšená kontrola nad efektivnosti práce zaměstnanců (např. zbytečné volnoběhy, odstávky, nelegální použití stroje).
 • Dálková indikace výkonů stroje, hlášenky výkonů, …