VYUŽITÍ RMC SYSTÉMU

VÝHODY RMC SYSTÉMU

Online monitoring strojů a vozidel

Podává podrobná provozní data při práci stroje a jeho produktivitě. Zaznamenává podezřelé úniky paliva kapacitní sondou CAP04. Automaticky kontroluje spotřebu paliva při práci stroje.

Celkové řízení strojového a vozového parku

Nabízí ideální dispečerské prostředí. Podává přehled o lokalizaci a brání nepovolenému použití nebo krádeži stroje. Umožňuje pracovat efektivněji optimalizací výkonu a proaktivní údržbou.

Automatizace administrativní činnosti

Nabízí celkové vyhodnocení provozních parametrů za den, měsíc, rok nebo zvolené období. Automaticky generuje knihu jízd. Podává veškeré reporty i ve formátu pdf a xls.

Zvýšení efektivity práce a úspora PHM

Posílá alarmy a upozornění okamžitě při překročení nastavené hodnoty alarmu přes web, SMS nebo email, což napomáhá k odhalení nehospodárného provozu stroje.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKUJTE

Kontaktovat

Úvod

RMC systém řeší měření spotřeby paliva, vyhodnocení jízdního stylu, výkazy produktivity práce, automatickou knihu jízd, GPS lokace, krádeže nafty, odcizení...

Seznamte se s RMC systémem

Gps satelitní sledování vozidel a strojů je u firmy Eurovie použito na 1540 strojích.

GPS satelitní sledování vozidel a strojů vám poskytne informaci KDY, KDE a JAK pracuje Váš vozový a strojový park.

Jedná se o sofistikovaný RMC systém dálkového monitoringu strojů a vozidel. Systém RMC je založen na sběru a vyhodnocení provozních parametrů z datové sběrnice CAN (stavební stroje). Dále z FMS brány (nákladní vozidla), OBD brány (osobní vozidla), GPS modulu, kapacitní palivové sondy CAP04 umístěné v nádrži stroje a dalších doprovodných snímačů skrytě umístěnou jednotkou Gcom.

Co umíme?

Jedinečnost RMC systému spočívá v přesném měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Sonda vedle hladiny pohonných hmot měří i náklon a akceleraci celého stroje. Dále je sonda opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 °C.

Gcom je opatřen GSM modulem, který posílá zaznamenané provozní parametry na server. Zde jsou data vyhodnocena a zobrazena do webové aplikace RMC konečnému uživateli.

Pro GPS satelitní sledování vozidel a strojů není potřeba instalovat žádný nový software. Data a vyhodnocení provozu strojů a vozidel máte kdykoliv k dispozici pod přístupovým jménem a heslem přes webovou aplikaci RMC na jakémkoliv zařízení s internetovým prohlížečem.

S RMC systémem máte komplexní informace o pohybu pohonných hmot, což výrazně přispívá ke změně zaběhnutého stereotypu ve Vaší firmě. Vývoj ve firmě vede pak směrem k transparentnímu a hlavně hospodárnému nakládání s pohonnými hmotami.

Vlastnit vozový park osobních či nákladních vozidel a další technologie, vyžaduje nejen zodpovědnost a dodržování bezpečnostních pravidel, ale také ustavičnou kontrolu, která má eliminovat zbytečné ztráty. Je nutné mít kontrolu nejen nad vozových s trojovým parkem, ale i nad řidiči a obsluhami strojů.

Nejde však pouze o sledování pohybu vozidel či sledování strojů na stavbách a podobně. Systém RMC kromě funkce gps sledování vozidel online umožňuje také sledování a měření spotřeby paliva. Provádí vyhodnocení jízdního stylu a vytváří výkazy produktivity práce. Dále pak poskytuje automatickou knihu jízd, GPS lokace, hlídání krádeží pohonných hmot, odcizení vozidla či stroje a mnoho dalšího. Pod kontrolou bude i měrná spotřeba paliva.

Doplňková zařízení systému RMC

Systém RMC je dále možné doplnit zařízením Fuelbox pro tankování pohonných hmot a zařízením G-LOAD  pro vážení ve lžíci nakladače a bagru. Pracovníky je možné šichtovat systémem Echobox.

Jedná se o kompletní fleet management neboli správu vozového parku, která zajistí široké spektrum řešení od sledování vozidel až po kontrolu nákladů a administrativu.

Nejnovější články

Track a systém RMC

Track a systém RMC

Naše firma má dvě části. První větší část vyvíjí, vyrábí a instaluje zařízení Gcom na vozidla a stroje a poskytuje...