VYUŽITÍ RMC SYSTÉMU

VÝHODY RMC SYSTÉMU

Online monitoring strojů a vozidel

Podává podrobná provozní data při práci stroje a jeho produktivitě. Zaznamenává podezřelé úniky paliva kapacitní sondou CAP04. Automaticky kontroluje spotřebu paliva při práci stroje.

Celkové řízení strojového a vozového parku

Nabízí ideální dispečerské prostředí. Podává přehled o lokalizaci a brání nepovolenému použití nebo krádeži stroje. Umožňuje pracovat efektivněji optimalizací výkonu a proaktivní údržbou.

Automatizace administrativní činnosti

Nabízí celkové vyhodnocení provozních parametrů za den, měsíc, rok nebo zvolené období. Automaticky generuje knihu jízd. Podává veškeré reporty i ve formátu pdf a xls.

Zvýšení efektivity práce a úspora PHM

Posílá alarmy a upozornění okamžitě při překročení nastavené hodnoty alarmu přes web, SMS nebo email, což napomáhá k odhalení nehospodárného provozu stroje.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKUJTE

Kontaktovat

Seznamte se s RMC systémem

GPS satelitní sledování vozidel a strojů vám poskytne informaci KDY, KDE a JAK pracuje Váš vozový a strojový park.

Jedná se o sofistikovaný RMC systém dálkového monitoringu strojů a vozidel. Systém RMC je založen na sběru a vyhodnocení provozních parametrů z datové sběrnice CAN (stavební stroje). Dále z FMS brány (nákladní vozidla), OBD brány (osobní vozidla), GPS modulu, kapacitní palivové sondy CAP04 umístěné v nádrži stroje a dalších doprovodných snímačů skrytě umístěnou jednotkou Gcom.

Co umíme?

Jedinečnost RMC systému spočívá v přesném měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Sonda vedle hladiny pohonných hmot měří i náklon a akceleraci celého stroje. Dále je sonda opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 °C.

Gcom je opatřen GSM modulem, který posílá zaznamenané provozní parametry na server. Zde jsou data vyhodnocena a zobrazena do webové aplikace RMC konečnému uživateli.

Pro GPS satelitní sledování vozidel a strojů není potřeba instalovat žádný nový software. Data a vyhodnocení provozu strojů a vozidel máte kdykoliv k dispozici pod přístupovým jménem a heslem přes webovou aplikaci RMC na jakémkoliv zařízení s internetovým prohlížečem.

 

S RMC systémem máte komplexní informace o pohybu pohonných hmot, což výrazně přispívá ke změně zaběhnutého stereotypu ve Vaší firmě. Vývoj ve firmě vede pak směrem k transparentnímu a hlavně hospodárnému nakládání s pohonnými hmotami.

Vlastnit vozový park osobních či nákladních vozidel a další technologie, vyžaduje nejen zodpovědnost a dodržování bezpečnostních pravidel, ale také ustavičnou kontrolu, která má eliminovat zbytečné ztráty. Je nutné mít kontrolu nejen nad vozovým a strojovým parkem, ale i nad řidiči a obsluhami strojů.

Nejde však pouze o sledování pohybu vozidel či sledování strojů. Systém RMC kromě funkce gps sledování vozidel online umožňuje také sledování a měření spotřeby paliva, pod kontrolou je i měrná spotřeba paliva. Systém RMC provádí vyhodnocení jízdního stylu a vytváří výkazy produktivity práce. Systém RMC sleduje nakládky bagrem, třídí data po stavbách, dokladuje provedené výkony, dokladuje kvalitu provedené práce. Dále pak poskytuje automatickou knihu jízd, GPS lokace, hlídání krádeží pohonných hmot, odcizení vozidla či stroje a mnoho dalšího.

Doplňková zařízení systému RMC

Systém RMC je dále možné doplnit zařízením Fuelbox pro tankování pohonných hmot a zařízením G-LOAD  pro vážení ve lžíci nakladače a bagru. Docházku pracovníků je možné evidovat docházkovým systémem Checkbox. Vjezd a výjezd branou je možné kontrolovat zařízením Gatebox.

Jedná se o kompletní fleet management neboli správu vozového parku, která zajistí široké spektrum řešení od sledování vozidel až po kontrolu nákladů a administrativu.

NAŠIMI KLIENTY JSOU

Momentálně je RMC systém využíván na cca 6 000 strojích a vozidlech.

Azsanace a.s
Diamo
Doprastav
Eurovia
Geostav
GREENLOG
Hochtief
JP Spedition
LB Minerals
Pašek
Pragis
Ronytrans
Strabag
Trilet
Zakládání staveb