Lokomotivy

Přehled provozních parametrů v systému sledování lokomotiv.

Sledování lokomotiv

RMC systém nabízí řešení pro sledování lokomotiv. Systém umožňuje sledovat potřebné provozní parametry motoru, provozní parametry dalších pracovních příslušenství a dále minimalizuje rizika krádeže PHM v železniční dopravě.

Po nainstalovaní dálkového monitoringu máte celkový přehled o spotřebě paliva při různých pracovních režimech, vytíženosti a práci obsluhy konkrétní lokomotivy.

Jedinečnost RMC systému spočívá v přesném měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Sonda CAP04 měří jak náklon tak i akceleraci celého stroje, čímž se rektifikuje měření objemu paliva v rozmezí 0,2 – 0,5 %. Dále je sonda opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 °C.

Pro zařízení jsou vypracovány Technické podmínky. Zkoušky byly prováděny Vojenským technickým ústavem dle normy ČSN EN50155. Posouzení výsledků zkoušek bylo provedeno Výzkumným ústavem železničním. Na základě těchto zkoušek jsme obdrželi od Drážního úřadu povolení instalovat naše zařízení na lokomotivy.

Máte k dispozici velice účinný nástroj k zajištění transparentního nakládání s pohonnými hmotami.

Lokomotivy třídy 742 jsou vybaveny nádrží objemu 4 000 litrů. Vzhledem k tomu, že nad nádrží je podvozek  a není možné nádrže při instalacích demontovat, byla sonda instalována šikmo z boku. Sonda má pro toto umístění speciálně upravený program. Dosahujeme přesnosti měření v rozmezí 0,5 % a to i při proměnných náklonech lokomotivy a nárazech při řazení vozů.

Ušetřete dle zkušenosti našich zákazníků až 30% nákladů z provozu vašeho strojového parku tím, že zavede RMC systém ve Vaší firmě a dožeňte tak konkurenci, která už tento systém využívá.

Železniční neboli kolejová vozidla patří ke specifickému obsahu vozového parku, a proto i v tomto případě je na místě mít nad provozem kontrolu a pořídit si moderní sledování železničních vozidel pomocí GPS.

GPS monitoring železničních vozidel umožní mít pod kontrolou nejen polohu železničních vozů, ale také mít přehled o veškeré činnosti, spotřebě, eliminovat krádeže a ztráty, zajistit bezpečnost, kontrolu nad vozy i nákladem, snížit náklady a zvýšit efektivitu činnosti.

Výhody RMC pro železniční dopravu

  • 24/7 nepřetržitý dohled a sledování železniční dopravy.
  • Možnost lokalizace v reálném čase.
  • Libovolná konfigurace parametrů.
  • Libovolné nastavení výkazů tras a práce.
  • Možnost trasování dle historie.
  • Zobrazení a sledování vybraných lokomotiv na jedné mapě.
  • Nastavení alarmů při překročení hraničních hodnot (např. teplota motoru).
  • Nastavení pravidelného servisu.
  • Možnost identifikace obsluhy.
  • Šichtování obsluh.