Sledování vysokozdvižných vozíků při provozu

Sledování vysozdvižných vozíků přináší přehled o provozu a úspory. Sledování vysokozdvižných vozíků a monitorování jejich provozních parametrů je jednou z našich funkčností. Systém RMC je vybaven řadou funkcí.

Monitoring vozíků sleduje polohu vozíku pomocí GPS mimo halu. V hale je pak možné nasadit systém, který indikujeme polohu vozíku až na 0,5 metru. Zde je možné využít řadu bezpečnostních funkcí pro ochranu osob před zraněním.

Sledování vysokozdvižných vozíků  sleduje parametry motoru, jako jsou otáčky, teplota, tlak mazání,  zrychlení, náklony, nárazy, motohodiny a spotřebu nafty vloženou kapacitní sondou CAP4. Hlídáme naftu před zcizením při tankování a během provozu vozíku. Systém na vozíku je možné spojit s výdejním zařízením nafty Fuelbox. Hlídáme spotřebu plynu.

Do vozíku je možné nasadit zařízení Gload pro vážení nákladu či systém Hello D pro zadávání zakázek  na dálku.