GPS sledování a monitoring provozu stavebních strojů

Přehled provozních parametrů stavebních strojů, které je možné sledovat pomocí RMC systému.

RMC systém nabízí řešení pro GPS sledování a monitoring stavebních strojů a stavební techniky. Systém umožňuje sledovat potřebné provozní parametry motoru a provozní parametry pracovních příslušenství stavebních strojů. Minimalizuje rizika krádeže PHM a minimalizuje rizika krádeže stroje.

Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme dnes univerzální RMC systém pro monitorování provozu stavebních techniky, který lze nainstalovat téměř na jakýkoliv stroj od jakéhokoliv výrobce.

Po nainstalovaní dálkového monitoringu máte celkový přehled o spotřebě paliva při různých pracovních režimech, vytíženosti a práci obsluhy stavebních strojů.

GPS monitoring provozu stavebních strojů vám umožňuje na dálku kontrolovat, zda vše probíhá podle plánu.

Stavební stroje jsou určeny pro práci ve velmi těžkém terénu, kde můžeme vyzdvihnout jedinečnost RMC systému, která spočívá v přesném měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Sonda CAP04 měří jak náklon tak i akceleraci celého stroje. Dále je sonda opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 °C. Pokud tankujete se systémem Fuelbox, tak se natakovaný objem automaticky přenáší ke stroji, kde se porovnává s objemem naměřeným pomocí kapacitní sondy.

Ušetřete dle zkušenosti našich zákazníků až 35% nákladů z provozu vašeho strojového parku tím, že zavede RMC systém ve Vaší stavební firmě a dožeňte tak konkurenci, která už tento systém využívá.

Vozový park se stavebními stroji vyžaduje nejen pravidelnou údržbu, ale také nepřetržitou kontrolu nad činností a celkovým provozem. Pro zvýšení efektivity provozu a snížení zbytečných nákladů je skvělým řešením GPS sledování stavebních strojů.

GPS sledování a monitoring stavebních strojů poskytuje kompletní a nepřetržitý přehled o provozu a činnosti stroje jako je nejen samotná poloha a pohyb stroje, ale také doba zahájení a ukončení práce, doba práce, přestávky v práci, nadměrné volnoběhy, uhlíková stopa, spotřeba paliva, krádeže paliva, zabezpečení stroje před krádeží a mnoho dalšího.

Výhody systému RMC pro monitorování stavebních strojů

 • 24/7 nepřetržitý dohled nad strojovým parkem a sledování strojové techniky.
 • Možnost lokalizace v reálném čase.
 • Libovolná konfigurace parametrů.
 • Libovolné nastavení výkazů knihy jízd a práce.
 • Možnost trasování dle historie.
 • Zobrazení a sledování vybraných stavebních strojů na jedné mapě.
 • Nastavení alarmů při překročení hraničních hodnot (např. prostoje, teplota motoru, krádež nafty apod.)
 • Servis stavební techniky dle motohodin – hlášení pomocí SMS a e-mailů.
 • Možnost identifikace obsluhy bezkontaktním identifikačním čipem.
 • Šichtování obsluh stavebních strojů.
 • Zvýšení bezpečnosti proti krádeži stroje.
 • Přesné měření PHM sondou CAP04 (aktuální stav, tankování, spotřeba, úbytky).
 • Import dat z tankovacích karet.
 • Monitoring stavebních strojů – možnost rozlišení práce jednotlivých skupiny (např. přední lopata, zadní lopata, jeřábování, pokládka, čerpání, vysávání, práce kompresoru, práce vrtné soupravy, míchání a vykládka, počet sklopů).
 • Zvýšená kontrola nad efektivnosti práce zaměstnanců (např. zbytečné volnoběhy, odstávky, nelegální použití stroje).
 • Dálková indikace výkonů stroje, hlášenky výkonů, …