Popis systému RMC

Schéma sledovacího systému RMC. Jednotlivé komponenty systému a jejich vzájemné propojení.

 

Online monitoring vozidel a strojů a zobrazení dat systémem RMC umožňuje na Internetu kontrolovat provoz monitorovaného vozidla a stroje a dohlížet nad prací řidiče-obsluhy-posádky. Konstrukce zařízení Gcom umožňuje konfigurovat zařízení vždy tak, aby vyhovělo veškerým požadavkům pro online monitoring vozidel, pro potřebné měřené parametry a způsob nasazení – využití. Monitorujeme nejen parametry pohybu vozidla – stroje a parametry motoru. Monitorujeme i práci příslušentví, jako jsou sklopy, hydraulická ruka, jeřáb, distribuce směsí, pokládka živice a podobně.  

Jedná se o sofistikovaný online monitoring vozidel, který je založen na sběru a vyhodnocení provozních parametrů z datové sběrnice CAN (stavební stroje), FMS brány (nákladní vozidla) a z dalších snímačů včetně kapacitní sondy CAP4 skrytě umístěným zařízením Gcom.  Dále se u osobních a užitkových aut používá OBD brána.

Používání zařízení přináší úspory do spotřeby PHM, zvyšuje kontrolou provozu produktivitu práce. Prodlužuje životnost stroje, kontroluje neoprávněná použití stroje, hlídá stroj v době odstávky. Systém RMC může být dobrým motivačním faktorem pro posádky strojů. Je možné na výsledky monitoringu nasadit finanční ohodnocení pracovníků!

Systém RMC automaticky vytváří podle nastavení požadovaného uživatelem denní přehledy, měsíční přehledy a přehledy za nastavené období. Tato data je možné exportovat do firemních účetních systémů a to manuálně či automaticky. Obsah výstupních tabulek je v obsahu, pořadí kanálů a jejich popisu uživatelsky nastavitelný. Jednotlivé kanály se vypočítávají pomocí výpočetních vzorců podobných Exelu. Rozšíření počtu parametrů není tedy problémem programování, ale pouhým použitím správné syntaxe vzorců. Systém RMC automaticky upozorňuje pomocí alarmů na krádeže pohonných hmot při odstávce vozidla a při jeho práci. Na jakýkoliv měřený či vypočítávaný parametr je možné nastavit alarm, ktetý se pak oznamuje uživateli na obrazovce systému RMC, pomocí e-mailu či pomocí SMS.

Systém RMC automaticky hlídá proběh STK, proběh periodických prohlídek, opravy vozidel a strojů a atd. U pracovníků pak kontroluje proběh školení, zdravotních prohlídek a kontroly profesních dokladů a atd.

Online monitoring vozidel – ukázka tabulek a mapových podkladů