Zemědělské stroje

Přehled provozních parametrů zemědělských strojů, které je možné sledovat pomocí RMC systému.

RMC systém nabízí řešení pro sledování provozu zemědělských strojů a zemědělské techniky. Systém umožňuje sledovat potřebné provozní parametry motoru a provozní parametry pracovních příslušenství zemědělských strojů a dále minimalizuje rizika krádeže PHM.

Po nainstalovaní dálkového monitoringu máte celkový přehled o spotřebě paliva při různých pracovních režimech, vytíženosti, práci obsluhy a výměře obhospodařené půdy.

Můžete na dálku kontrolovat, zda vše probíhá podle plánu.

Pro vykreslování pohybu stroje po poli používáme mapy Google, které mohou být doplněny vlatním plánem pole. Přesnost pohybu po poli na mapě se zařízením Gcom S je v rozsahu 0,5 – 1,5 m.

Zemědělské stroje pracují v těžkém terénu, kde se projevuje jedinečnost RMC systému, která spočívá v přesném měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Sonda CAP04 měří jak náklon tak i akceleraci celého stroje. Dále je sonda opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 °C.

Tankování je možné doplnit zařízením Fuelbox, které rozděluje naftu do strojů na základě identifikace RFID čipem a nebo na klávesnici vloženým číselným kódem.

Ušetřete dle zkušenosti našich zákazníků až 31% nákladů z provozu vašeho strojového parku tím, že zavede RMC systém ve Vaší firmě a dožeňte tak konkurenci, která již tento systém využívá.

RMC pro monitoring zemědělských strojů

 • 24/7 nepřetržitý dohled nad zemědělskými stroji a technikou.
 • Možnost lokalizace v reálném čase.
 • Libovolná konfigurace parametrů.
 • Libovolné nastavení výkazů knihy jízd a práce.
 • Možnost trasování dle historie.
 • Zobrazení a sledování vybraných zemědělských strojů na jedné mapě.
 • Nastavení alarmů při překročení hraničních hodnot (např. teplota motoru, krádež PHM apod.).
 • Nastavení pravidelného servisu zemědělských strojů.
 • Možnost identifikace řidiče stroje bezkontaktním identifikačním čipem.
 • Šichtování řidičů.
 • Zvýšení bezpečnosti proti krádeži stroje.
 • Vyhledávání strojů.
 • Přesné měření PHM sondou CAP04 (aktuální stav, tankování, spotřeba, úbytky).
 • Možnost rozlišení práce jednotlivých skupin (např. nakládka, vyklápění, postřik, osev …).
 • Zvýšená kontrola nad efektivnosti práce zaměstnanců.