Výdej nafty systémem Fuelbox

Výdej nafty systémem Fuelbox

Co Fuelbox umí?

Výdej nafty systémem Fuelbox zajišťuje přesnou dodávku nafty do strojů a vozidel. Výstupní protokoly jsou přehledné a jasně ukazují kolik nafty bylo kým a kdy natankováno do jakého zařízení.

Zařízení Fuelbox indikuje stroje či obsluhy strojů pomocí identifikačního RFID čipu a nebo pomocí kódu zapsaného z klávesnice. Do Fuelboxu je možné uložit 300 strojů a 300 obsluh. Nastavení strojů a obsluh do zařízení Fuelbox se provádí na dálku z webu RMC.

Zaříení Fuelbox je možné vybavit termickou tiskárnou pro tisk výdejních lístků o šířce papíru 60 mm.

Na zařízení Fuelbox je možné napojit až 3 kapacitní sondy CAP4 s maximální délkou 2900 mm. Sondy kontrolují hladinu nafty v zásobníku. Měří, kolik nafty bylo do zásobníku natankováno. V případě krádeže ze zásobníku zařízení Fuelbox vyhlásí na webu RMC alarm a zašle varovnou SMS. Též varovná SMS přichází, pokud je zásobník tankováním vyprázdněn. Web RMC je schopen poslat automaticky mailem objednávku dalšího závozu naftou.

Výdej nafty systémem Fuelbox je prováděn přes průtokoměr a v případě použití sondy CAP4 je korigován na teplotu 15°C. Je možné použít průtokoměr, který je již instalován. V tom případě průtokoměr musí mít výstupní pulzy objemu či generátor těchto pulzů musí být možné na průtokoměr doinstalovat. Nejde-li použít instalovaný průtokoměr, instalujeme vlastní. Pokud je tankovaný stroj vybaven systémem RMC s kapacitní sondou CAP4 v nádrži, tak natankovaný objem se automaticky přes server přenáší k záznamům stroje a tankovaný obejm je automaticky porovnán s objemem, který změřila sonda v nádrži !

A umíme ještě …

Výdej nafty systémem Fuelbox je schopen kontrolovat prosaky z nádrže a zasílat o tomto varovnou SMS.

Při výdeji nafty systémem Fuelbox je možné zapsat až 3 volitelné údaje, jako je např. stav tachometru či natočené motohodiny.

Zařízení Fuelbox je schopné obsluhovat navijáky tankovacích hadic, ventily a klapky na cisternách a atd. Zařízení Fuelbox je schopné hlídat otevření vík cisteren.

Fuelbox též na webu www.fuelbox.cz.