Schéma sledovacího systému RMC.

Jednotlivé komponenty online monitoringu a jejich vzájemné propojení.

Schéma sledovacího systému RMC. Jednotlivé komponenty systému a jejich vzájemné propojení.