Komunální technika

RMC systém nabízí řešení pro monitorování provozu komunální techniky. Systém umožňuje sledovat potřebné provozní parametry motoru, nástavbových příslušenství a dále minimalizuje rizika krádeže PHM.

Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme dnes univerzální RMC systém pro monitorování provozu strojů komunální techniky, který lze nainstalovat téměř na jakýkoliv stroj od jakéhokoliv výrobce.

Po nainstalovaní dálkového monitoringu máte celkový přehled o spotřebě paliva při různých pracovních režimech, vytíženosti a práci obsluhy strojů.

RMC systém umožňuje kontrolovat, zda komunální práce probíhají podle stanoveného plánu.

Data jsou uloženy na serveru až 2 roky zpětně, tím máte možnost doložit, zda komunální práce v daném termíny byly provedeny.

Jedinečnost RMC systému spočívá v přesném měření hladiny paliva v nádrži stroje kapacitní sondou CAP04. Sonda CAP04 měří jak náklon tak i akceleraci celého stroje,  čímž se rektifikuje měření objemu paliva v rozmezí 0,2 – 0,5 %. Dále je sonda opatřena dvěma teplotními snímači pro přepočet objemu nafty na referenční teplotu 15 °C.

Ušetřete dle zkušenosti našich zákazníků až 35% nákladů z provozu vašeho strojového parku tím, že zavede RMC systém ve Vaší stavební firmě a dožeňte tak konkurenci, která již už tento systém využívá.

.Přehled provozních parametrů komunální techniky, které je možné sledovat pomocí RMC systému.

Výhody RMC pro komunální techniku

 • 24/7 nepřetržitý dohled nad strojovým parkem a sledování strojové techniky.
 • Možnost lokalizace v reálném čase.
 • Libovolná konfigurace parametrů.
 • Libovolné nastavení výkazů knihy jízd a práce.
 • Možnost trasování dle historie.
 • Zobrazení a sledování vybraných strojů na jedné mapě.
 • Nastavení alarmů při překročení hraničních hodnot (např. prostoje, teplota motoru, krádež PHM apod.)
 • Nastavení pravidelného servisu komunální techniky dle motohodin.
 • Možnost identifikace obsluhy bezkontaktním identifikačním čipem.
 • Zvýšení bezpečnosti proti krádeži stroje.
 • Přesné měření PHM sondou CAP04 (aktuální stav, tankování, spotřeba, úbytky).
 • Import dat z tankovacích karet.
 • Monitoring činnosti nástavbových činností (posyp, plužení, čištění, postřik, sekání, sání, výsyp odpadních nádob, práce kompresoru, přední lopata, zadní lopata …)
 • Zvýšená kontrola nad efektivnosti práce zaměstnanců (např. zbytečné volnoběhy, odstávky, nelegální použití stroje).
 • Dálková indikace výkonů stroje, hlášenky výkonů, …