Příklady krádeží nafty

Jindřich Pavlů 20.3.2019

Při provozování systému RMC jsme narazili na různé krádeže nafty.

Některé krádeže nafty jsou jednoduché a postrádají jakýkoliv nápad ze strany řidičů a obluh.  Mezi tyto případy patří krádež nafty při tankování do strojů, kdy není do nádrže natankován objem, který je uveden na dokladu. Též způsob bez nápadu je zcizení nafty při odstávce stroje – ztráta nafty mimo provoz. Ve všech těchto případech systém RMC umí situaci vyhodnotit a poslat o tom uživateli zprávu na obrazovku nebo pomocí e-mailu či SMS.

Další případy krádeže nafty již mají nějaký nápad a obsluha se snaží náš systém zmást, aby krádež nebyla patrná. Jedná se o události u určitých firem, které problém pak řešili. Budeme tyto firmy jen popisovat jako první firma a druhá firma …  Ale i na tyto případy jsme připraveni.

První firma

U první firmy u vozidel Tatra s objemem nádrže 215 litrů každý den ráno chybělo 1-2 litry nafty. Objem nafty v nádrži je přepočítáván 15C. Pokud nafta je večer teplá, ráno je studená s menším objemem. V noci vychládá a mění objem. Tato změna objemu je ale pomalá. Náš systém RMC naměřit v době odstávky pokaždé rychlý úbytek 1,3 – 1,8 litru. Tento objem je pod hranicí, nad kterou se vyhlašuje poplach. Dispečer s uživatelem o tom jednal a byl u vozidel na dvoře zvýšen dozor. Posléze bylo zjištěno, že řidiči si berou z nádrže naftu do pet lahve od kokakoly.

U první firmy každý den ráno, po nastartování rypadla Cat s objemem nádrže 420 litrů ve třetím paketu od začátku záznamu začala nafta klesat a zmizelo vždy 8-9 litrů. Dělo se tak pravidelně každý den ráno. Přitom po jiných nastartováních během téhož dne nafta neklesala. Systém RMC vyhlašoval vždy alarm na krádeže nafty při volnoběhu či jalovém výkonu podle otáček motoru a vibrací na stroji. Namátkovou kontrolou pak objevil dispečer desetilitrový kanystr v kabině stroje a obsluha se přiznala.

Druhá firma

Druhá firma provozuje vibroberanidla. Spotřeba vibroberanidel je od 25 litrů do 55 litrů na motohodinu, podle jeho zatížení. Čím je zemina odolnější před vháněním pažnice, tím je větší spotřeba pohonných hmot. Při kontrole spotřeby jsem zjistili, že spotřeba na vibroberanidle je během roku průměrně 45 až 55 l/motohodinu. To by ovšem znamenalo, že vibroberanidlo po celý rok pracuje v obtížných podmínkách a to není možné.

Vibroberanidlo je vybaveno hydraulickým čerpadlem stálého objemu, převod z motoru na čerpadlo je také stálý. Takže lze říci, že na jednu otáčku motoru se vyčerpá objem oleje 1. Otáčky motoru náš systém měří.  Nainstalovali jsme bez vědomí posádky na vibroberanidlo na výstupní hadici tlakoměr. V systému RMC jsme zavedli vzorec pro výpočet energie. Objem x tlak = energie.

Sledovali jsme na záznamu po 2 měsíce průběh energie a zjistili jsme, že se pohybuje stavbu od stavby od 20% do 85% možného výkonu vibroberanidla. Jenže spotřeba byla po 2 měsíce v rozsahu 45 až 55l/motohodinu a vůbec nesledovala průběh energie. Navštívili jsme tedy vibroberanidlo a nalezli jsme tam odbočku z odpadu do nádrže, vybavenou kohoutkem. Pokud obsluha provozovala vibroberanidlo na měkkém terénu, otvírala kohoutek a vyrovnávala spotřebu nafty na maximální hodnoty. Po pohovoru s posádkou stroje se snížila spotřeba na průměrnou hodnotu 32 l/motohodinu !!!

Třetí firma

Před 10-12 lety jsme vyhodnocovali provoz strje pouze podle otáček motoru. Pokud byly otáčky nad hodnotou volnoběhu, stroj pracoval.

U třetí firmy jsme u buldozeru CAT objevili elektronický obvod, který byl připojen na svorku W alternátoru a z té pak na naše zařízení Gcom. Pokud byl stroj na volnoběžných otáčkách, tak obvod posílal pulsy, jakoby se jednalo o otáčky pracovní. Toto umožňovalo posádce odebírat naftu, jakoby by stroj pracoval po celou dobu na plný výkon. Krádeže nafty tak probíhaly po celý rok.

8 let již vyhodnocujeme provoz stroje na základě parametrů otáčky, změny náklonu, vibraze, rázy a změna GPS souřadnice. Dále používáme pro vyhodnocení provozu ještě napojení na pracovní prvky stroje, jako je radlice, plovoucí lišta a atd. Podobné „šidítko“ již nemá šanci.

Podobné články

Kompletní sledování vozidel

Kompletní sledování vozidel

Kompletní sledování vozidel měří parametry motoru, jízdy, jízdní styl řidiče, dále práci příslušenství , jako je hydraulická ruka, sklápění. Obrací...

Track a systém RMC

Track a systém RMC

Naše firma má dvě části. První větší část vyvíjí, vyrábí a instaluje zařízení Gcom na vozidla a stroje a poskytuje...

Krádeže nafty

Krádeže nafty

Systém RMC vyhodnocuje krádeže nafty na strojích v přestávce provozu stroje a také během provozu, při jeho provozních režimech volnoběh,...