Krádeže nafty

Jindřich Pavlů 26.3.2019

Systém RMC vyhodnocuje krádeže nafty na strojích v přestávce provozu stroje a také během provozu, při jeho provozních režimech volnoběh, jalový výkon, a atd.

Systém je schopen vyhodnotit krádeže o objemu již 0,5% objemu nádrže. Ovšem při takto malých objemech je pohyb nafty velmi ovliňován náklonem nádrže. Je možné, že v případě nahlášení alarmu, bude tento alarm neoprávněný. Např. problém vzniká pi nakládání stroje na podvalník, při prudkém zabrzdění a rychlém vypnutí klíčku a podobně.

Naši technici pracovali poslední půlrok na způsobu, který by eliminoval falešná hlášení o krádežích. Při počátečním vyhodnocení bylo těchto falešných alarmů až 20%. Vždy, pokud přišel alarm, bylo nutné data ověřit v záznamu a podívat se, jedná-li se opravdu o krádež. To některým uživatelům dělalo potíže. Byli méně technicky zruční a činilo jim v datech poznat, jedná-li se opravdu o krádež. a nebo o falešný alarm.  Vždy nás kontaktovali a vyžadovali konzultaci.

Nové funkce pro řešení ztráty nafty

Nyní se podařilo vypracovat funkci STANKEV2, která krádeže nafty na strojích při odstávce vyhodnocuje spolu s průběhem náklonu měřeným sondou či Gcomem. Tato funkce byla vypracována pro všechny 4 sondy, které mohu být na zařízení Gcom napojeny.  Funkce eliminuje falešná hlášení o alarmu, dokonce je možné stupeň této eliminace nastavit tak, aby se alarm neobjevoval ani ve sporných případech. Je tak možné se na vyhlášený alarm  spolehnout!

Dále se podařilo eliminovat lepším nastavením provozních koeficintů hlášení na ztrátu nafty při volnoběhu a dalších režimech. Zde stupeň falešných poplachů kles dokonce o 98%! Opět je možné se na vyhlášený alarm spolehnout!

Tyto funkce jsme dělali proto, abychom zlepšili zájem dispečerů o krádeže. Aby tyto krádeže řešili. Pokud jim chodilo určité procento falešných alarmů a bylo nutné si alarm vždy ověřit v datech, ztráceli dispečeři časem o toto řešení zájem. Což jest pochopitelné.

Nyní jim na každý vyhlášený alarm chodí varovná SMS, či v soupise hlášení pomocí emailu a oni jsou vyšší mírou tak nucení situaci řešit!

Podobné články

Track a systém RMC

Track a systém RMC

Naše firma má dvě části. První větší část vyvíjí, vyrábí a instaluje zařízení Gcom na vozidla a stroje a poskytuje...