Sledování strojů v půjčovnách

Jindřich Pavlů 10.12.2018

Vypracovali jsme novu funkci pro sledování strojů v půjčovnách. Jednotlivé zakázky (zápůjčky strojů)

se v systému RMC při sledování strojů třídí podle souřadnice GPS.

Systém příjmu zakázek pošle do našeho RMC souřadnice, na kterých má stroj v zápůjčce pracovat.

V RMC se automaticky udělá okolo této souřadnice oblast s poloměrem 500-800 m.

Pokud stroj vyjede z půjčovny a jede (je vezen) k zákazníkovi, snímá Gcom automaticky tento převoz.

Po příjezdu k zákazníkovi na základě vjezdu do oblasti zákazníka jsou pak všechny následující  úkony

psány na účet zákazníka. Zaznamenány jsou jednak parametry, potřebné pro následné fakturování.

Současně jsou sledovány parametry, které mají prokázat, že zákazník plní podmínky zápůjčky

a parametry prokazující chování zákazníka ke stroji.  Po opuštění lokality zákazníka jsou

předány automaticky údaje do fakturačního systému.

Přehled jedné zápůjčky při sledování strojů v půjčovnách

Obr111

Sumační tabulka zápůjček v systému RMC

Obr114

Podobné články